a123

19. - 21. november 2019 HMS-kurs

19. - 21. november 2019 HMS-kurs
Foto: Carina Eide Øyan

Målgruppe: Ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Målet er å gi en grunnleggende innføring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS, og sette deltakerne i stand til å drive forebyggende HMS-arbeid og håndtere akutte situasjoner. Kurset dekker kravet til opplæring for virksomheter med avtale om kortere grunnopplæring enn 40 timer.

Deler av kurset tar utgangspunkt i Frelsesarmeens HMS-system/kvalitetssystem og viser hvordan dette er bygd opp. Slik får deltakere fra FA en innføring i bruken av HMS-verktøyene i systemet, og deltakere fra andre virksomheter kan få innspill til oppbygning av sitt eget system

Kurset vil blant annet inneholde:

 • HMS i Frelsesarmeen - krav, organisering og ansvar
 • Grunnleggende HMS-aktiviteter
 • HMS-lederskap
 • Opplæring av ansatte
 • Sykefravær og forebygging
 • Det gode arbeidsmiljø
 • Varsling og konflikthåndtering

Forelesere:
Blant andre: Gro Lundberg (Abelia), Knut Erlend Hjorth-Johansen, Rune Isegran.

Sted:
Frelsesarmeens ressurssenter, Jeløy

Tid:
Tirsdag 19. november - torsdag 21. november

Pris:

Kr. 3200,- uten overnatting, inkl lunsj

Kr. 4000,- med overnatting og full pensjon

 

2019_11 HMS
 1. Fyll ut feltene nedenfor:

 2. Jeg ønsker full pensjon og overnatting på Jeløy kurssenter
  Jeg ønsker full pensjon uten overnatting

Kontakt oss på knut.hjorth-johansen@frelsesarmeen.no for mer informasjon om neste kurs, som kommer våren 2020.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset til og med påmeldingsfristen.
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp, må 50 % av avgiften betales.
Ved avbestilling senere enn to dager før, må hele beløpet betales.

Dette kurset er et samarbeid mellom Jeløy Folkehøyskole og Frelsesarmeens medarbeiderskole.