a123

Hvile i Jesu nærhet (en bønn)

Hvile i Jesu nærhet

Inspirert av Jesu ord i Matteus 11,28 - 29

 

”Kom til meg!”

Ordene når meg,

og det er du, Herre, som taler,

du som har all makt i himmel og på jord.

 

”Kom til meg!”

Ordene kommer inn i min tunge, grå hverdag,

og jeg forstår i samme sekund at du vil meg vel.

 

”Kom til meg

alle dere som strever og bærer tunge byrder

og jeg vil gi dere hvile”

 

Det er tungt det jeg bærer på fordi jeg har samlet byrdene gjennom lang tid.

Umerkelig la det seg på skuldrene mine og på hjertet mitt,

og etter hvert som det ble tyngre å bære

ble hverdagen grå og tung.

 

Nå utøser jeg mitt hjerte for deg, Mester,

du som tok alle mine synder og alt mitt strev

og bar det på korset.

 

Langsomt letter trykket av tunge byrder.

Du som kaller meg inn til deg

gir meg mulighet til å være og til å hvile

i din nærhet.

 

Denne nærheten åpner for nye krefter

gitt av deg, Mester,

du som har all makt i himmel og på jord.

 

Du taler til meg igjen og sier:

”Mitt åk er gagnlig, min byrde er lett”

 

Jeg forstår at du vil vise meg veien videre.

Du vil at jeg skal tjene deg, Mester,

på den måten du viser meg.

 

Det kjennes meningsfullt og riktig

for du har sagt at du vil gå med meg alle dager.

Jeg får være og jeg får tjene i din nærhet, Mester,

du som har all makt i himmel og på jord.

 

Herre, gjør meg til en menneskefisker!