a123

Mine tider er i din hånd (en bønn)

Mine tider er i din hånd, Herre

Skrevet ut fra vers i salme 31 og 139

Dette kan gjerne fremføres av to eller flere. En leser bønnen/samtalen med Herren, og en eller flere leser bibelavsnittene som står i kursiv skrift og som deler opp bønnen/samtalen.

 

Evige Gud og Far!

”Mine tider er i din hånd”, sier salmisten, og taler ut fra sin egen erfaring av å være knyttet til deg gjennom hele livet, Herre. En erfaring av gode og vonde dager, men alltid i din hånd.

Nå handler det om mitt liv, og jeg spør deg; Herre, er alle mine tider i din hånd?

Da viser du meg gjennom ordet ditt, og gjennom erfaringene jeg gjør meg i mitt eget liv og min egen hverdag at det gjelder for mitt liv også: Du har lagt din hånd på meg og det er så stort at jeg ikke kan fatt det.

 

Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp;mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Salme 139, 16

 

Du har lagt din hånd på meg, og mine tider er i din hånd.

Du, Herre, tar i mot alle som kommer til deg, barna som blir lagt i dine hender, den unge som velger å følge deg, den voksne, den eldre, ja, alle som kommer. Og en dag tok du i mot meg da jeg kom.

 

De bar små barn til ham (Jesus) for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Markus 10, 13

 

Du har lagt din hånd på meg, og mine tider er i din hånd.

Til både unge og eldre sier du: Legg din vei i min hånd! Stol på meg! Jeg er med deg!Jeg erfarte sannheten i det da jeg var ung, og jeg opplever sannheten i det i dag.

 

Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn. Han lar din rettferd bryte fram som lyset og din rett bli som høylys dag. Salme 37,5 

 

Du har lagt din hånd på meg, og mine tider er i din hånd.

Inn i alderdommen er du den samme. Om jeg endrer meg og mine krefter blir mindre, er du like sterk gjennom alle slags dager, fra evighet til evighet.

 

Til dere blir gamle, er jeg den samme, til håret gråner, vil jeg bære dere. Det har jeg gjort, og det skal jeg gjøre, ja, jeg skal bære og berge dere. Jesaja 46

 

Du har lagt din hånd på meg, og mine tider er i din hånd.

Men hva med smerten? Hva med sorgen? Hva når livet raser sammen? Holder din hånd meg da? Jeg trenger å vite at du aldri slipper taket, men at din sterke hånd alltid holder meg fast.

Jeg setter min lit til ditt ord, Jesus, der du sier: ”Ingen kan rive noen ut av min Fars hånd”. I sorg og smerte, i sykdom og når livet raser: Du, Herre, slipper meg aldri!

 

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8, 38

 

Mine tider er i din hånd. Du har lagt din hånd på meg. Det er for underfullt til å skjønne.