a123

Kilde med levende vann (bønn/dikt)

Kilde med levende vann

 

Herre, jeg trenger fornyelse.

En fornyelse som gir mot inn i livet mitt.

En fornyelse som gir inspirasjon til å tjene deg.

 

”Den som drikker av det vannet jeg vil gi,

skal aldri mer tørste,”

sier du, Jesus.

 

Og nå ber jeg deg, Herre:

Hjelp meg å leve mitt liv i deg, det levende vannet.

Gi meg fornyelse så jeg får mot til å leve.

Gi meg inspirasjon så jeg kan tjene deg.

 

Jeg ønsker å være din

og jeg ønsker å tjene deg.

 

Akkurat nå kommer jeg til deg, kilden med levende vann.

 

Amen