a123

Velkommen til Frelsesarmeens rusomsorg, Hveita

Velkommen til Frelsesarmeens rusomsorg, Hveita

Helt siden 1928 har Frelsesarmeen drevet tiltak i de to byggene i Hvedingsveita 1-3. Dagsenteret ble etablert i 1979 og er i dag en del av Frelsesarmeens rusomsorg, region nord. I 2005/ 2006 ble bygget totalrenovert og fikk nye, større og meget flotte lokaler og det totale tilbudet ble adskillig bedre for våre brukere.

Dagsenteret er et lavterskel treffsted for mennesker over 18 år med rusproblemer og har åpent fem dager i uken. Våre besøkende kan få vasket klær, dusje, få mat, samtaler/veiledning, hår- og fotstell. I tillegg kan vi bistå med klær til de som har behov for det. Hveita dagsenter er åpent på hverdager fra klokka 8.30- 14.30

Hveita har også et lavterskel sanitærtilbud for fattige tilreisende som livnærer seg av tigging. Det er åpent tre ettermiddager i uka, man.-ons.-fre. 14.45- 16.45, for utenlandske borgere for dusj, klesutlevering, klesvask og næringsrik mat. Inngang fra bakgården, gjennom porten.

Herberget ligger i nabobygningen til Hveita dagsenter og er det overnattingstilbud for bostedsløse menn over 18 år med rusproblemer som hører hjemme i Trondheim kommune. Personer fra andre kommuner kan også tilbys plass ved akutt krise.     

Hveita United er navnet på Frelsesarmeens gatefotballag i Trondheim. De trener regelmessig i tillegg til andre aktiviteter som sosiale kvelder, fotokurs, muskkrom med eget band - "Hveita F".