a123

Velferdssentere

Velferdssentere

Velferdsentere i Ploesti og Iasi

Velferdssentrene våre

Frelsesarmeen har lang erfaring med å jobbe i ulike lokalsamfunn. Gjennom å etablere velferdssentere, tett knyttet til korpsdriften, kommer vi i kontakt med familier i området. 

En stor utfordring blant fattige roma i Romania er at de er avhengige av alle hendene de har for å få endene til å møtes. Dette betyr at barna må jobbe istedetfor å gå på skole eller fordi en av foreldrene er syke.

Vi møter denne problematikken med et helhetlig tilbud slik at foreldrene blir hjulpet inn i jobb hvis barna holder seg i skolen. I tillegg bidrar vi med gratis helsetjenester. 

Helhetlig assistanse

Medarbeidere

Sentrene ledes av lokale korpsoffiserer med en stab på ca 10 medarbeidere. 

  • Lege
  • Sykepleier
  • Lærere
  • Sosialarbeidere
  • Driftspersonell
  • Frivillige