a123

Team Norge

Team Norge

Situasjonen med fattige roma fra Romania i Oslo ble tydelig for Frelsesarmeens rusomsorg øst etter at Romania ble en del av EU. Stadig flere befant seg i Oslos gater, og nøden var synlig. 

Første steg var å åpne opp våre rom vinterstid som sommerstid, for å tilby suppe og såpe. Vi så derimot at for å legge til rette for frelses- og sosial inklusjon måtte noe gjøres i hjemlandet. 

Etter flere år med reising frem og tilbake til Romania for å skape en løsning, fikk vi gjennomslag med en søknad rettet mot EØS-midlene. 

Prosjektet er initiert av medarbeiderne ved administrasjonen i Frelsesarmeens rusomsorg avdeling øst, ledet av Major og sjef i Rusomsorgen, Knut Haugsvær. 

Med seg på laget har han Benjamin Brekke og Frode Woldsund. 

Lokal prosjektkoordinator

Team Norge

Simen Mørstad Johansen er lokal prosjektkoordinator, bosatt i Bucuresti siden oktober 2014.

Han jobber daglig med å utvikle både språk og lederegenskaper for å lose prosjektet vel i havn. 

 

Fremtiden

Vårt mål er å utvide prosjektet videre slik at Armata Salvării blir en viktig aktør i oppbyggingen av velferdssamfunnet i Romania.

I 2017 åpnes det for nye søknader.