a123

Din rolle og avdeling

For at alle skal kunne utføre forskjellige oppgaver i et og samme program, setter det natulige krav og begrensninger som må følge hver enkelt bruker. I xledger er alle brukere underlagt en eller flere avdelinger, der alle har definerte roller.

Når du logger deg inn i xledger vil det stå et tall deretter navnet på avdelingen du tilhører i headingen. Dette er også omtalt som ditt "koststed". Koststedet blir da avdelingen som belastet når du f.eks fører et utlegg i xledger. Trykk på avdelingsnummeret slik at du får opp siden, "identitet" når du skal gjøre endringer.

 

 

Identitet: Skal du godkjenne fakturaer i forskjellige avdelinger eller trenger å belaste andre avdelinger/ koststed for dine utlegg, bytter du avdeling ved å endre feltet "eier". 

Eier: Muligheten til å endre avdeling/ koststed.

Rolle: Muligheten til å endre rolle: Ansatt, avdelingsleder, finansleder begrenset. NB: Det er ikke gitt at alle skal ha alle roller.  

Husker å trykk lagre, gjør du ikke dette vil ikke endringene dine tre i kraft. 

Din rolle og avdeling

 

Vær oppmerksom på at du står i riktig avdeling/ koststed når du utfører ønsked handling. 

Benytt deg gjerne av "legg til favoritter" om du har enkelte avdelinger du frekvent bytter mellom.