a123

Julegryta

Det er laget nye skjemaer for Julegryta.
Prossedyren ved bruk av disse er veldig lik inntektskjemaene dere normalt bruker.

Se håndboken for en grundigere forklaring.

Julegryta

 

Last ned bilde her: 

Last ned filForklaring Julegryta(2 9 3kb)

Skjema G  - Forside for oppgjør julegryta

Last ned filSkjema G - Forside for oppgjør julegryta(3 2kb)

Skjema H - Oppgjørsskjema for julegryta 

Last ned filSkjema H - Oppgjørsskjema for julegryta(4 4kb)

Julegryte oppgjørsliste m. info om overføring til FABU  

Last ned filJulegryte oppgjørsliste m. info om overføring til FABU20xx(2 6kb)