a123

Medlemskap i SAMM

Medlemskap i SAMM

Forskjellige typer medlemskap

Prøvemedlem 

I tiden før man kan få ryggmerke tas man opp som prøvemedlem. Man blir prøvemedlem fra man begynner på opplæringsprogrammet. Før denne perioden kan det være aktuelt med en "bli kjent periode" hvor man kun har frontmerke inntil man ønsker å begynne på veien til fullt ryggmerke. 

Prøvemedlemsperioden varer minst 6 måneder for de som allerede er i frelsesarmeen, og minimum et år for ikke-medlemmer. I denne perioden gjennomgår man og følgende treningsmoduler:

-              Motorsykkel kjøretrening

-              Motorsykkelklubb, -kultur, -kurs

-              Frelsesarmékurs (“Suppe, såpe, frelse”)

-              Fadderskapsordning

Opplæring tilrettelegges i samarbeid med korpsleder.

I prøveperioden bærer medlemmet over- og under-bue på ryggen av vesten, i tillegg til merker på fronten av vesten.

Fullt medlemskap med ryggmerke

Etter fullendt prospect tid kan man tas opp til fullt medlemskap med ryggmerke.

For å bære fullt ryggmerke i SAMM skal man være en person som har fylt 18 år, har førerkort og tilgang til minst mellomklasse MC og være en kristen. Både menn og kvinner kan få ryggmerke.

Man behøver ikke være medlem i frelsesarmeen, men siden vi representerer frelsesarmeen ute blant andre, så skal man være sikker på at man kan stå inne for og kjenne til det som frelsesarmeen står for.

Et medlem kan derfor være Assosiert (ikke medlemmer av Frelsesarmeen), «tilhørig», medlem av frelsesarmeen, soldat eller offiser.

Sentermerket deles ut etter fullført prøvetid. Merket deles ut under en gudstjeneste på korpset.

Korpsets pastoralråd og ledergruppen i SAMM skal sammen godkjenne nye medlemmer før opptak.

Support medlem

For de som har lyst til å være med i våre grupper rundt om i landet og ikke ønsker å bære ryggmerke, så har vi en ordning der man kan være støttemedlem.

Hvem som helst kan bli støttemedlem. Eget supportmerke benyttes.