a123

Oberstene Birgit og Jan Peder Fosen

Oberstene Birgit og Jan Peder Fosen

Sjefsekretæren (nestlederen) for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene og nestlederen for Frelsesarmeens kvinner har lang erfaring fra arbeidet.

Ekteparet har en variert offisers-tjeneste bak seg. Etter at de var ferdigutdannet i henholdsvis 1976 og 1981, har de tjenestegjort fra Hammerfest i nord til Drammen i sør. De har sammen og hver for seg vært menighetsledere i Lofoten, Hammerfest, Lillestrøm, Oslo (Sagene) samt Hamar og arbeidet i døve- og blindearbeidet.

Jan Peder har ledet barne- og ungdomsorganisasjonen regionalt og nasjonalt, vært sekretariatsleder og konsulent for territoriallederen, divisjonssjef for Sentraldivisjonen og sist forvaltningssjef.

Birgit har i mange år vært engasjert i barne- og ungdomsorganisasjonen, både som barnesekretær og distriktssjef for Frelsesarmeens speidere. Hun fortsetter som leder for Frelsesarmeens diakoniseksjon.

Paret har ett barn.