a123

Misjons- og bistandsprosjekter

Misjons- og bistandsprosjekter

Frelsesarmeen er tilstede i 127 land. Gjennom Frelsesarmeens internasjonale nettverk har vi mulighet til å gi mennesker håp om en bedre fremtid over hele verden. I dag samarbeider Frelsesarmeens seksjon for misjon og bistand i Norge med Frelsesarmeen i over 30 land i Asia, Afrika, Europa og Latin-Amerika.

De fleste av våre prosjekter kan plasseres inn i fem kategorier:

Gjennom våre prosjekter ønsker vi å bidra til at FNs Bærekraftsmål realiseres.

Nettverk

I mange av disse landene har Frelsesarmeen et stort nettverk, og gjennom sitt arbeid med samfunnets svakeste kjenner de problemene, og mulighetene, bedre enn mange andre. Frelsesarmeen tar alltid sikte på å samarbeide mest mulig med likesinnede organisasjoner og lokale myndigheter i de landene vi jobber i, for å sikre best mulig tjenester til de som trenger hjelp.

Her i Norge er Frelsesarmeen medlem av paraplyorganisasjonen Digni, som årlig formidler støtte fra Norad til en rekke av våre større prosjekter.

Gir håp

Alle prosjektene vi støtter utvikles av den lokale Frelsesarmé, i samarbeid med lokalbefolkningen. Det er de som kjenner problemene på kroppen. Derfor er det også de som er best i stand til å komme med bidrag til løsningen på disse problemene. På denne måten er vi med og støtter prosjekter som tar menneskene det handler om på alvor, og som gir håp og verdighet.

Nødhjelp

Misjons- og bistandsprosjekter

Ved kriser og katastrofer i utlandet formidler seksjonen økonomisk støtte gjennom den internasjonale Frelsesarmeens nødhjelpsarbeid. Vårt utbredte nettverk og vår sterke lokale forankring gjør at vi raskt og effektivt kan yte nødhjelp selv i situasjoner der det kan være vanskelig å nå inn utenfra.

Ved katastrofer og nødhjelp tar vi imot støtte til vårt nødhjelpsarbeid på kontonummer 3000.42.00000.

Slik det ble sagt i forbindelse med en tidligere naturkatastrofe: "vi var der - vi er der - vi blir."

Les mer - og støtt arbeidet

Les mer om de ulike temaene som vi jobber med og arbeidet som vi gjør, her.

Du kan støtte arbeidet gjennom å gi en gave - enten generell eller øremerket til et spesielt formål eller prosjekt. Bruk "gi nå" knappen nedenfor, eller benytt Frelsesarmeens gavekonto 3000.15.07350. Merk gaven med 'misjon og bistand' samt eventuell tilleggsinformasjon.

Takk for din støtte!