a123

Helse

Helse

God helse er en grunnleggende forutsetning for å få til utvikling.

Store deler av verdens befolkning lever uten tilgang til selv helt grunnleggende helsetjenester, og utfordringene er store. Hver dag mister ca. 1000 kvinner livet som følge av graviditet eller fødsel. Nesten alle disse dødsfallene – 99 % – forekommer i utviklingsland, og svært mange kunne blitt forebygget med tilgang til grunnleggende helsehjelp. Tuberkulose forårsaker over 1,5 millioner dødsfall i året, på tross av at det finnes både vaksine og gode medisiner for behandling av sykdommen.

En av de aller største helseutfordringer i verden i dag er HIV/AIDS. Ifølge estimatene til Verdens Helseorganisasjon og UNAIDS, var det 33,4 millioner mennesker som levde med HIV på slutten av 2008. 2 millioner døde av AIDS dette året – herunder 280.000 barn. Særlig i deler av Afrika sør for Sahara er HIV svært utbredt, med enorme sosiale konsekvenser.

Frelsesarmeens respons - en helhetlig tilnærming

I et stort antall land driver den lokale Frelsesarmé livsviktig arbeid for å redde liv, og for å hjelpe folk til å leve ut sitt potensial, enten de er funksjonshemmede, HIV smittede, eller rett og slett så fattige at de ikke har råd til å gå til legen når de trenger det. Arbeidet drives både gjennom institusjoner som klinikker og sykehus, og gjennom lokalt baserte tjenester som fokuserer på både behandling, bevisstgjøring og forebygging.

Frelsesarmeens tilnærming når det gjelder å tilby helsetjenester oppsummeres på følgende måte i en internasjonal prinsipperklæring:

The Salvation Army will seek to be a significant participant in the delivery of faith-based, integrated, high quality primary health care as close to the family as possible, giving priority to poor and marginalised members of society. The Salvation Army will offer education programmes that equip health workers with appropriate skills and experience as well as developing commitment to holistic Christian health ministry.

HIV/AIDS

Frelsesarmeen var et av de første kirkesamfunn som begynte å jobbe med HIV/AIDS problematikken på slutten av 1980-tallet. Ved sykehuset Chikankata i Zambia ble en ny metode for å hjelpe AIDS-syke og deres familier utarbeidet. Denne metoden ble kalt integrated mission, og går ut på å hjelpe lokalsamfunnet til å pleie de syke, samtidig som man snakker om årsakene til at folk blir smittet, og hva man kan gjøre for å forhindre at flere blir smittet. I denne prosessen er det menneskene som lever i lokalsamfunnet som er aktørene, og det meste av dette arbeidet skjer med minimal økonomisk støtte utenfra. Denne helhetlige tilnærmingen til HIV/AIDS problematikken har vist gode resultater og videreføres i dagens arbeid.

Les mer om noen av prosjektene som er støttet av Frelsesarmeen i Norge under "relaterte saker" nedenfor.