a123

Bare i håp til Gud (en bønn)

Bare i håp til Gud

Bare i håp til Gud er min sjel stille.

min frelse kommer fra ham

Herre, jeg har satt mitt håp til så mye

Håp som lyste for en stund, men sluknet som et lys som ble blåst ut,

og håpløshetens mørke la seg over livet mitt som en klam hånd.

Bare i håp til Gud er min sjel stille

min frelse kommer fra ham

Ordene fra deg om frelse gir håp og tenner et nytt lys i livet mitt.

Håpet du gir er annerledes enn alt annet, fordi det knytter meg til deg, evige Gud og Far.

Bare i håp til Gud er min sjel stille

min frelse kommer fra ham

Takk, Herre, for frelsen i din Sønn.

Takk for håpet som tennes som et lys i mørke når du slipper til i livet mitt.

Takk for ordene til meg om at du gir framtid og håp.

Bare i håp til Gud er min sjel stille

min frelse kommer fra ham

Salmisten din vitner om trygghet.

Og nå kjenner jeg at det er det du gir meg:

Trygghet for dagen, for morgendagen, for evigheten.

Bare i håp til Gud er min sjel stille

min frelse kommer fra ham.

Bare han er mitt fjell og min frelse;

han er min borg, jeg skal ikke rokkes.

Han er mitt faste fjell,

jeg søker tilflukt hos ham

Takk Herre for frelse og håp,

Takk for trygghet midt i livets utfordringer.

Takk for at du er en tilflukt for meg gjennom alle slags dager.

Takk for det evige livet jeg har i din Sønn.

Du gir meg et levende håp.

Bare i håp til Gud er min sjel stille

min frelse kommer fra ham