a123

FAbUs lederutviklingsprogram (LUP 2)

FAbUs lederutviklingsprogram (LUP 2)

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort.

Vi vil se dem ta del i levende kristne fellesskap og leve sine liv til Guds ære.

FAbU HK inviterer for første gang til LUP 2 - et oppfølgingskurs i ledelse rettet mot tidligere deltakere på LUP 1.

Kurset har oppstart høsten 2019.

Hovedmålene for forløpet er at deltakerne skal:

  • videreutvikle seg som leder i Frelsesarmeen, både teoretisk og praktisk.
  • videreutvikle sine styrker og gaver.
  • utvikle gode vaner for bønn og bibellesing
  • bli ivaretatt som menneske og utfordret i lederoppgaver i hjemkorpset sitt. 

Hva innebærer det?

Et års forpliktelse fra september - juni som leder i en gruppe på korpset under veiledning fra gruppeleder og mentor fra korpset/divisjonen samt deltakelse på to undervisningshelger fra fredag kveld til søndag lunsj. 

  • 1. - 3. november 2019 i Oslo
  • 12. - 14. juni 2020 på Jeløy kurssenter

Det forventes at søkere setter av begge helgene og forplikter seg til oppmøte. 

 

I tillegg til dette får deltakerne tilbud om å være med på:

BULK (FAbUs inspirasjonskurs for barne- og ungdomsledere) 13. - 15. mars på Jeløy kurssenter og på EYE 2020 6. - 9. august i Nederland.

Det må beregnes en egenkostnad på de to sistnevnte.

 

Hvem kan delta?

Tidligere deltakere på LUP 1.

Hva tilbys kursdeltakeren?

  • Målrettet undervisning og ledertrening, tid for refleksjon, praktiske oppgaver og teambuilding. Det vil bli en hjemmelekse til hver helg.
  • En lederfunksjon i sitt hjemkorps. 
  • Alle som deltar i programmet oppmuntres til å finne en mentor som følger dem gjennom kursåret (fra sitt hjemkorps/sin divisjon). En mentor er en mer erfaren leder som kan hjelpe og oppmuntre, støtte og utfordre deltakeren gjennom kursforløpet. Mentor og deltaker kan samtale om det som oppleves på samlingene, i gruppa hvor deltakeren er leder og andre relevante temaer. Deltakeren kan ved behov spørre sin korpsleder eller evt. FAbU HK om hjelp til å finne en mentor. 

Hvordan søke?

Korpsleder og kandidat gjennomgår kursets innhold og rammer for deltakelse og sender inn søknadsskjema sammen. 

Vi ønsker minimum 10 deltakere for å gjennomføre kurset.

Hva koster det?

Samlet pris: 3000,- (1500,- for hver helg)

Korpset betaler i utgangspunktet deltakerens utgifter forbundet med kursforløpet. Det innebærer kost, losji og reise. Ved behov kan FAbU kontaktes om reisestøtte.

Søknadsfrist 1. mai 2019

Deltakerlisten vil være klar senest 1. juni.

2019_05 Påmelding LUP 2 for unge ledere (norsk)
  1. Vennligst fyll ut feltene under:

Spørsmål?

Ta kontakt med fabu@frelsesarmeen.no eller majken.solberg@frelsesarmeen.no