GUDSTJENESTE - 1. PINSEDAG

Velkommen til Gudstjeneste klokka 11.00. Bønnemøte klokka 10.30. Kaffe etter møtet.