Kafégudstjeneste

Velkommen til kafégudstjeneste på Frelsesarmeen klokka 18.00. Bønnemøte klokka 17.30. Kaffe og samtale rundt småbord.