a123

Offiserskurs 2019

Offiserskurs 2019
Foto: Laddawan Thelin

Kjære kollega,

Hvert år får vi tilbud om et kurs, spesielt tilrettelagt for offiserer og sersjanter.  Hensikten med kursene er tredelt:

1. Utrustning

2. Åndelig fellesskap

3. Sosialt fellesskap

Det er vårt mål og ønske at vi skal oppleve dette også i 2019.

 

Hvert av kursene har en fellesdel som Frelsesarmeens ledelse har ansvar for. Denne fellesdelen er kun for offiserer og sersjanter, mens resten av kurset er åpent for andre deltakere. Informasjon om fellestema kommer senere.

 

Generell informasjon om kursene:

 • Alle kursene starter med lunsj mandag kl 13.  Resten av dagen disponeres av ledelsen (TC/CS).  Kursene avsluttes med lunsj fredag kl 13.
 • Kursansvarlig kan svare på spørsmål om kursets innhold.
 • Tirsdag, onsdag og torsdag blir organisert som kortkurs, åpent for andre deltakere.
 • Det forventes at deltakerne er til stede på hele kurset.  Hvis man ikke kan være til stede på hele kurset må man heller velge et annet kurs, eller søke nærmeste leder om fritak.
 • Kursene koster 7000 kr per deltaker, og tjenestestedet vil motta faktura for dette.  Reise til kurset dekkes av personalavdelingen.  Siste frist for å få dekket reiseutgiftene er 30. juni 2019.  Det forventes vanlig nøkternhet ved valg av reisemåte.  Ved bruk av egen bil dekkes «kongressats».  Passasjertillegg og overnatting dekkes ikke.
 • Det er ikke anledning å ha med barn på offiserskursene.
 • Påmeldingsfrist er 1. desember.  Etter den datoen åpnes det for påmelding til kortkursene, og det kan ikke garanteres plass til offiserer som melder seg på senere.
 • Eventuelle behov for ekstra overnatting må avklares direkte med booking@frelsesarmeen.no i god tid før kurset. Her kan du også få svar på andre spørsmål om overnatting, mat eller andre praktiske forhold.
 • Majken Toke Solberg er medarbeiderskolens kontaktperson for offiserskursene. Ta kontakt på majken.solberg@frelsesarmeen.no hvis du har spørsmål i forbindelse med påmelding.

 

Våren 2019 tilbys disse kursene:

1. - 5. april

Tema: Ledelse/gruppeprosesser

Lederutvikling i praksis, med vekt på blant annet:

 • «Saved to serve» - as a leader?
 • Hvordan trene og utvikle personlige egenskaper (Spesifikt i lederrolle/generelt som individ)
 • Mentoring

Leif Stapnes fra VID vil være hovedforeleser. I tillegg henter vi inn kompente folk fra ulike deler av Frelsesarmeen.

Kursansvarlig: Monica Kjellen Runar

 

OK_2019 1. - 5. april Ledelse
 1. Vennligst fyll ut feltene under.

8. - 12. april  

Tema: Bibelkurs med fokus på Salmenes bok

Undervisningen vil dekke deler av pensumet for MF-kurset TEOL2105, slik at det med noe egeninnsats kan tas poenggivende eksamen.  I kurset vil vi også arbeide med hvordan tekster fra Salmenes bok kan brukes i møter/gudstjenester, f.eks gjennom sang.

Forelesere fra MF og egne krefter

Kursansvarlige: Thormod Langeland og Helge Byre Myklebust

 

OK_2019 8. - 12. april Salmenes bok
 1. Vennligst fyll ut feltene under.

 

Velkommen til kurs!

På vegne av FAUT

Tom H Kristiansen