-

Offisersmøter - Vestre divisjon

Sted: Stemnestaden, Aksdal