Temadag/kveld Arr.: FA kvinner

Tema: "Sykt perfekt" Foredragsholder: Alexis Lundh, fra Familie og Media