a123

Gi varer/produkter

Gi varer/produkter

Frelsesarmeen mottar hvert år betydelige mengder produkter og varer til bruk i vårt arbeid.

For å få til en mest mulig effektiv vareflyt mellom giver og mottaker av hjelpen, har vi etablert Frelsesarmeens sentrallager, 1000 m2 med innlagt kjøl- og fryselager på Alnabru.

Har du noe å tilby, ta kontakt med daglig leder Børge Ingvaldsen på tlf.

23 06 92 65, mobil 40 41 28 03 eller e-post: boerge.ingvaldsen@frelsesarmeen.no