a123

Samarbeid

Samarbeid

Frelsesarmeen mottar stor støtte fra næringslivet. Det vanligste er at vi mottar gaver uten motytelser til giveren, slik at midlene går direkte inn i vårt arbeid med å bygge opp mennesker. Men selvfølgelig kan også et gjensidig, aktivt samarbeid gi store resultater - for alle parter.

 

Muligheter for samarbeid

For bedrifter som ønsker et gjensidig samarbeid finnes flere muligheter. Vi har feks. bedrifter som hjelper oss med produkter. Andre steder blir ansatte trukket et lite beløp hver måned, noen har dugnadsdager, kjøp og salg, besøksopplegg eller events. Et samarbeid krever gjensidighet, troverdighet og langsiktig tenkning. Blant våre hovedsamarbeidspartnere i dag kan nevnes Mester Grønn, Coop og Kavli.

 

Store og små aktører

Ved siden av våre hovedsamarbeidspartnere har vi en rekke lokale aktører, fra sportsklubber til finansmarkedet, og andre som har gått inn i øremerkede prosjekt som for eksempel suppebussen.

 

Ta gjerne kontakt

Har ditt selskap ideer, eller kan vi få lov å komme til dere og presentere oss? Ta direkte kontakt med kommunikasjonssjef Andrew Hannevik på 22 99 85 02 eller andrew.hannevik@frelsesarmeen.no