a123

Samarbeid

Frelsesarmeen mottar betydelig støtte fra næringslivet, noe vi er svært takknemlig for. Det vanligste er at vi mottar gaver uten motytelser, slik at midlene kan gå direkte inn i vårt sosiale arbeid der hjelpen trengs.

Samarbeid
Frelsesarmeen mottok en sponset bil fra Erik Arnesen Bryn AS i forbindelse med VM i gatefotball høsten 2017. (Foto: Lars Kristian Singelstad/Frelsesarmeen)

Samtidig ser vi at strategisk partnersamarbeid stadig blir viktigere for å oppnå solide CSR-resultater for samfunnsengasjerte bedrifter, og et gjensidig, aktivt samarbeid kan gi store resultater – for alle parter.

Muligheter for samarbeid

For bedrifter som ønsker å samarbeide med Frelsesarmeen, finnes flere muligheter. Mange hjelper oss med konkrete produkter som det er stort behov for blant de svakeste av de svake i samfunnet. Noen bedrifter gir ved at ansatte blir trukket et beløp hver måned, noen har dugnadsdager, besøksopplegg eller events. Et strategisk samarbeid krever gjensidighet, troverdighet og langsiktig tenkning. Blant våre strategiske hovedsamarbeidspartnere i dag kan nevnes Mester Grønn, Toro, &Partners og Kavli.

Ta gjerne kontakt

Samarbeid

Har din bedrift tanker og ideer omkring samfunnsansvar og samarbeid? Har ledelsen og de ansatte lyst til å gjøre en forskjell der det virkelig trengs? Kan vi få lov til å komme til dere og presentere oss? Ta direkte kontakt med Marianne Groven, vår sponsor- og næringslivskontakt, på tlf. 957 07 191 eller marianne.groven@frelsesarmeen.no