a123

Kjære bedrift og samarbeidspartner

 

Kjære bedrift og samarbeidspartner
En gave til Frelsesarmeen gjør en forskjell i noens hverdag. Dette er til gjensidig nytte både for giver og mottager.

Frelsesarmeen mottar betydelig støtte fra næringslivet, noe vi er svært takknemlig for. Det vanligste er at vi mottar gaver uten motytelser, slik at midlene kan gå direkte inn i vårt sosiale arbeid der hjelpen trengs.

Kjære bedrift og samarbeidspartner
Foodtrucken til Toro og Frelsesarmeen i vinterværet utenfor Oslo S. Siden starten på samarbeidet med Orkla, har Frelsesarmeen mottatt 600 000 porsjoner suppe til utdeling. Foto: Mette Randem

Samtidig ser vi at strategisk partnersamarbeid stadig blir viktigere for å oppnå solide CSR-resultater for samfunnsengasjerte bedrifter, og et gjensidig, aktivt samarbeid kan gi store resultater – for alle parter.

Muligheter for samarbeid
For bedrifter som ønsker å samarbeide med Frelsesarmeen, finnes flere muligheter. Mange hjelper oss med konkrete produkter som det er stort behov for blant de svakeste av de svake i samfunnet. Noen bedrifter gir ved at ansatte blir trukket et beløp hver måned, noen har dugnadsdager, besøksopplegg eller events. Et strategisk samarbeid krever gjensidighet, troverdighet og langsiktig tenkning. Blant våre strategiske hovedsamarbeidspartnere i dag kan nevnes Mester Grønn, Toro, &Partners og Kavli. Klikk på linkene for å se film og redaksjonelle saker fra vårt flotte samarbeid. Se også Mester Grønn-filmen, som forteller om hvordan posesalget er med og bidrar til ferietilbud for barnefamilier, nederst i artikkelen. 

Ta gjerne kontakt
Har din bedrift tanker og ideer omkring samfunnsansvar og samarbeid? Har ledelsen og de ansatte lyst til å gjøre en forskjell der det virkelig trengs? Kan vi få lov til å komme til dere og presentere oss?

Kjære bedrift og samarbeidspartner


Ta direkte kontakt med Marianne Groven, vår sponsor- og næringslivskontakt,
på tlf. 957 07 191 eller marianne.groven@frelsesarmeen.no 

 

 

 

 

 

 

Se filmen om Mester Grønn-samarbeidet her