a123

Minnegave

Minnegave

Midt i sorgen gjør det godt å få omsorg. Ofte viser vi medfølelse med blomster – et vakkert symbol på omtanke. Mange pårørende har følt det meningsfullt å gi noe videre, for eksempel ved å be om en minnegave til Frelsesarmeens arbeid.

 

Hva pengene går til

Gaven vil bidra til Frelsesarmeens arbeid for å hindre og lindre nød. Ved ønske om å gi til et bestemt formål eller andre spørsmål, ta gjerne kontakt med våre medarbeidere.

 

Slik kan man gi

Kontanter kan samles inn på begravelsesdagen, og/eller settes inn på Frelsesarmeens kontonummer 3000.15.07350. Gaven kan også gis ved å gå inn på giversiden og velge "minnegave" som prosjekt.

Om ønskelig kan dette oppgis i dødsannonsen.

Innbetalingen merkes "Minnegave", avdødes navn, og gjerne navn og adresse på pårørende, slik at vi får sendt dem en oversikt.

 

Informasjon til pårørende

I etterkant vil Frelsesarmeen sende et takkebrev, der vi opplyser om hvor mye som kom inn totalt, og hvem som har bidratt.

 

Takkeannonse

Dersom de pårørende ønsker det, kan Frelsesarmeen sette inn en annonse som takker giverne.

 

Kontakt oss ved spørsmål

post@frelsesarmeen.no

22 99 85 00