a123

En gave fra et liv til et annet

En gave fra et liv til et annet

Hver dag møter vi mennesker som står i utfordrende situasjoner, mennesker som trenger en utstrakt hånd. Ved å gi en testamentarisk gave til Frelsesarmeen er du med på å gi håp og fremtidstro til mennesker- også etter din bortgang.

 

Ta gjerne kontakt med våre saksbehandlere for informasjon, råd eller bestilling av informasjonsmappen. 

 

Øivind Christensen

Tlf 22 99 85 63 

Mob: 408 05 767

oivind.christensen@frelsesarmeen.no

 

Unni Fredhjem

Tlf: 23 69 19 99

Unni.Fredhjem@frelsesarmeen.no

 

Frelsesarmeen

Att.: Kontor for arvesaker

Postboks 6866, St. Olavs pl.

0130 Oslo

 

 

Her finner du informasjonsmappen om arv digitalt (PDF)

Kontornummeret til Kontor for arvesaker: 3000 15 07334

 

Du kan lese mer om vårt arbeid her.