a123

Trafficking

Trafficking

Hva er menneskehandel?

Menneskehandel, også kalt ”human trafficking”, er et alvorlig brudd på menneskerettighetene. Det rammer oftest kvinner og barn. De vanligste formene for menneskehandel er utnyttelse i prostitusjon og tvangsarbeid, men også tvangstigging, tvangsekteskap, tvungen militærtjeneste eller salg av kroppsorganer faller inn under definisjonen av menneskehandel. Personer utsatt for menneskehandel kan ha blitt forledet, lurt, eller utsatt for fysisk og psykisk vold. De kan være fratatt juridiske og arbeidsmessige rettigheter, og tilgang til medisinsk behandling eller annen hjelp. De kan være ansett som illegale i landet de befinner seg i, og står ofte i et tvunget eller uønsket avhengighetsforhold til menneskehandlerne eller andre bakmenn. Menneskehandel kan skje på tvers av landegrenser eller innen for et land.

 

Les mer om trafficking og hva du kan gjøre, her.

Årsmelding 2015

Last ned filÅrsrapport Anti trafficking 2015(9 2 5kb)

Prosedyrer

 

Last ned filProsedyreTrafficking.pdf(3 1 3kb)Last ned filFlgendepunkterkanindikereatenpersonerofferformenneskehandel.pdf(1 8 8kb)Last ned filFrelsesarmeensAntiTraffickingarbeid.pdf(9 7kb)Last ned filDeterpolitietsansvarbekjempemenneskehandel.pdf(9 7kb)

 

Infomasjon om Frelsesarmeens Safe House "Filemon"
Last ned filFilemon(7 6kb)

Hvem kan hjelpe?

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til en del tiltak som på ulikt vis kan hjelpe eller informere. Hvis du er usikker på hvem du skal kontakte, så ringe gjerne hit, så hjelper vi deg videre. Du finner oss øverst på listen nedenfor.


Frelsesarmeens Trafficking medarbeider
Tilbyr samtale, råd og veiledning til ofre for menneskehandel. Du kan være anonym, og vi har taushetsplikt. Ved behov for advokat kan vi formidle kontakt.
40038207

Rosa Help
22331160
www.rosa-help.no

Marita Women
women@marita.no
47466562
Prinsensgate 6

Pro Senteret
23100200
prosenteret@sby.oslo.kommune.no
www.prosenteret.no

Nadheim (Kirkens Bymisjon)
22052880
firmapost.nadheim@bymisjon.no
www.bymisjon.no/nadheim

Internasjonal Organisasjon for Migrasjon (IOM)
23105320
osloctu@iom.int
www.iom.no
Storgata 10A, 2. etasje.

Caritas infosenter
Informasjons- og veiledningssenter for arbeidsinvandrere
Storgata 38, inngang Hausmannsgate.

Helsesenteret for papirløse migranter
(drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon)
Tilbyr vanlig helsehjelp der en kan møte sykepleier, lege, psykolog og fysioterapeut etc. for konsultasjon.
48890560