a123

Spørsmål og svar om «Boundless»


Har du et spørsmål som du ikke finner svar på her, ta kontakt med Jostein Nielsen: jostein.nielsen@frelsesarmeen.no

 Blir det felles reise fra Norge?

Det blir ingen felles reise fra Norge. Derimot er det flere korps som har bestemt at de vil reise som mindre grupper. London er en by veldig mange nordmenn etter hvert har fått et forhold til, og logistikken med forflytning av små grupper er mye enklere enn med store grupper.

 

Hvordan melder jeg meg på?

Påmelding skjer direkte på den internasjonale siden. Du finner en skritt for skritt veiledning på norsk: HER

 

Blir jeg offisiell delegat når jeg melder meg på?

Norge skiller heller ikke på delegat-status. Alle som melder seg på fra Norge er derfor "offisielle" delegater. "Offisiell" i internasjonal forståelse er delegater som reiser som territoriets representant - d.v.s. med økonomisk støtte helt eller delvis fra territoriet.

 

Kan jeg søke økonomisk støtte fra territoriet?

Det er besluttet at alle som reiser (inkludert samtlige offiserer) fra vårt territorium selv er ansvarlig for alle sine utgifter knyttet til kongressen. Denne beslutningen er tatt for at territoriet skal kunne støtte delegater fra den tredje verden og gi disse en mulighet til å delta.

 

Hvor mye støtte går fra Norge til delegater fra den tredje verden?

Territoriet har forpliktet seg til å støtte delegater fra fattige territorier med 2 millioner kroner. Det kommer til å gå ut en oppfordring til norske delegater til å bidra med en frivillig gave til dette. Dersom det reiser 500 delegater fra Norge som hver gir kr. 500, vil det bety kr. 250.000. Hovedkvarteret vil dekke resten. Det er også mulig å gi direkte til dette formålet gjennom «Mind the gap!» -kampanjen til Boundless – men pengene som samles inn i territoriet vil uansett gå til dette formålet.

 

Kan jeg komme som vanlig turist og gå på møter og arrangement?

Det er selvfølgelig mulig å prøve en slik løsning, men vi anbefaler det ikke av hensyn til begrenset plass. O2 tar 25.000 mennesker, men det er stor sannsynlighet for at det blir så mange delegater. Det kan derfor være vanskelig å få enkeltbilletter til et arrangement.

 

Skjer det noe for barn og unge?

Det vil være noen arrangement som er spesielt rettet mot spesifikke aldersgrupper. Se programmet på den internasjonale siden. Det oppdateres med jevne mellomrom.

 

Er det noen grupper eller solister som skal delta fra Norge?

Mannssambandet skal representere vårt territorium.

 

Er det noe jeg bør huske på?

Dersom du reiser alene kan det være nyttig at du avtaler med en annen delegat om å være din kontaktperson, dersom noe skulle oppstå. Husk også på at du har gyldig reiseforsikring og pass.