a123

Fretexbokser i Sandefjord

flere steder

Fretex har 7 bokser for innsamling av klær iSandefjord.
bl.a. Bugårdsgata 7. (ved "Lasarettet" bak sykehuset).
v/Meny, Kilen.
v/ Home & cottage/Dags marked
v/Esso, Kilgata
v/ Shell ved lyskrysset ved Park hotell

Frelsesarmeen i Sandefjord har dessverre ikke plass til å ta imot brukte klær og møbler. Og ber derfor om at Fretex sine innsamlingsbokser benyttes til klær.

Fretex i Kobbervikdalen, Drammen tømmer boksene to ganger i uka.

Fretex Kobbervikdalen i Drammen. tlf.: 32 20 83 50
Fretex Skien. tlf.: 35 59 89 44
Fretex Tønsberg. tlf.: 33 31 35 49