a123

Velkommen til oss!

Frelsesarmeens seksjon for misjon og bistand i Norge samarbeider med Frelsesarmeen i over 30 land i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa. Gjennom prosjekter innen utdanning, helse og hjelp til selvhjelp, samt støtte til lokal Frelsesarmé, fadderordning og nødhjelpsarbeid, er vi med og gir håp og verdighet til mennesker over hele verden.

Du kan støtte arbeidet ved å bruke "gi nå" knappen nedenfor, eller ved å gi en gave til Frelsesarmeens gavekonto: 3000.15.07350 / Nødhjelpskonto: 3000 42 00000

viewNews is