a123

Moldova


Moldova ligger mellom Ukraina og Romania og beregnes å ha en befolkning på 4,3 millioner mennesker.

Siden oppløsningen av Sovjetunionen i 1991, har undervisning, helsetjenester og det sosiale systemet brutt fullstendig sammen. Landet preges av fattigdom og har en levestandard som kan sammenlignes med mange u-land. Det antas at rundt 25 % av Moldovas befolkning har utvandret for å finne inntektsgivende arbeid i andre land.

I et land hvor det generelt er stor fattigdom, sliter svært mange familier med dårlig økonomi. De har ikke råd til å dekke utgifter til barnas skolegang eller nødvendig legebehandling og eventuelle medisiner.

Frelsesarmeen har vært i Moldova siden 1994.

Moldova Fadderprosjektet Moldova støtter Frelsesarmeens arbeid for barna i hele Moldova! Fadderstøtte bidrar til å holde arbeidet for og med barna i gang. Fadderstøtte gir en økonomisk avlastning for familiene, og barna får bl.a. hjelp til skolegang og tilbud om leksehjelp, måltider, klær og fritidsaktiviteter.

De fleste barna hjelpes gjennom barn- og ungdomsklubber som drives av korpsene (menighetene) etter skoletid. Noen få barn har så spesielle behov i forhold til skolegang og/eller funksjonshemming, at de mottar direkte støtte fra fadderkontoret i Moldova.

I tillegg gis det engangsstøtte, bl.a. til:

  • livreddende behandling (operasjoner og liknende) for enkeltbarn.
  • statlige institusjoner for barn, som trenger nytt utstyr og materiell til behandling/trening, fritidsaktiviteter osv.
  • bygging av lekeplasser i landsbyer som hverken har lekeplasser for barna eller penger til å bygge.

Fadderstøtte gir barna konkrete muligheter til å et bedre liv og håp om en bedre framtid.