a123

Hjelp til selvhjelp

Hjelp til selvhjelp

Ofte er det lite som skal til før enkeltmennesker og familier selv blir i stand til å tjene til livets opphold, og sikre bedre muligheter for neste generasjon.

I de nyeste tall tilgjengelig fra Verdensbanken anslås det at 1,29 milliarder mennesker lever på mindre enn $1,25 om dagen, et tall som ofte brukes som den internasjonale grensen for ekstrem fattigdom. Dette tilsvarer ca 18% av verdens befolkning. Mange flere lever rett over denne grensen, i en livssituasjon som er preget av stor usikkerhet og en konstant kamp for å dekke grunnleggende behov.

Alle disse menneskene har en iboende verdi og iboende ressurser, men er født inn i omstendigheter hvor sosiale strukturer, systemiske barrierer og diskriminering ofte gir dem få muligheter til å bedre sine utsikter.

Støtte til å hjelpe seg selv

Ofte er det imidlertid lite som skal til før enkeltmennesker og familier selv blir i stand til å tjene til livets opphold, og sikre bedre muligheter for neste generasjon. Gjennom våre 'hjelp til selvhjelp' prosjekter vil vi gi mennesker den støtten de trenger til selv å kunne skape seg en bedre fremtid og arbeide seg ut av fattigdom. Det gjør vi ved blant annet å hjelpe til med finansiering, ny teknologi, yrkesopplæring, kompetanseheving og opprettelse av arbeidsplasser - samt mer langsiktig arbeid med lokalsamfunn, sivilsamfunn og myndigheter for å bedre omstendighetene for de meste vanskeligstilte.

Hjelp til selvhjelp

Langvarige effekter

Når fattige familier får økte inntekter, heves levestandarden på mange områder. Veldig ofte investeres inntektene i skolegang og bedre ernæring for barna. På den måten vil hjelp til selvhjelp prosjektene bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling.

Nedenfor kan du lese om noen av våre prosjekter.