a123

Støtte til lokal Frelsesarmé

Støtte til lokal Frelsesarmé
Foto: Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er tilstede i 126 land og tilbyr suppe, såpe og frelse til et stort mangfold av mennesker, i mange ulike settinger.

I samtlige av disse landene drives arbeidet i størst mulig grad ved hjelp av interne krefter og ressurser. Mange av landene der Frelsesarmeen opererer er imidlertid fattige, og verken egne medlemmers bidrag eller støtte fra lokale givere eller myndigheter er tilstrekkelig for å dekke alle utgifter. Derfor formidler Frelsesarmeen i Norge, gjennom seksjon for misjon og bistand, støtte til lokal Frelsesarmé i land som ikke er like økonomisk privligerte som oss.

Støtte til lokal Frelsesarmé

Bredt spekter av tiltak

Støtten til lokal Frelsesarmé bidrar til både menighetsarbeid, organisasjonsbygging og diakonalt arbeid.

Eksempler på prosjekter vi støtter er bygging av korpslokaler (menighetslokaler) og hovedkvarter, innkjøp av datamaskiner, biler og annet utstyr som trengs for å drive Frelsesarmeens arbeid.

Vi støtter også aktiviteter som fremmer Frelsesarmeens religiøse oppdrag. Eksempler på dette er sommerleirer, undervisning og seminarer, oppstart av arbeid på et nytt sted, og mye annet.