a123

Kapellantjenesten

Furulund

Kapellantjenesten

Korpsleder i Trondheim har ansvaret for kapellantjeneste ved Hveita dagsenter og Furulund.

Hver tirsdag kl. 09.00 og en onsdag i måneden kl. 18,00 er tidspunkt for andakter på Furulund, der det inngår allsang og ord for dagen, og temakvelder på onsdager.

Det er også mulig å ta kontakt for samtale, veiledning og forbønn. Personalet ved enhetene formidler kontakt.

Hilser med et ord fra Bibelen:

Salme 10.17        Herre, du hører hva de hjelpeløse ønsker,
                            du vender øret til og gir dem mot.