a123

Historisk selskap

Historisk selskap

Frelsesarmeens Historiske Selskap ble opprettet 2011 for dem som er interessert i de mange fasettene av Frelsesarmeens historie. Fra de kjente FA-personlighetene til de anonyme, fra de viktige nasjonale begivenhetene til lokale hendelser og kuriositeter.

 

Historisk selskap

Selskapets virkeområder skal være å:
- Kartlegge, sikre og dokumentere Frelsesarmeens historiske arv.
- Selv produsere eller oppmuntre til og støtte historiske oversikter, framstillinger og forskning.
- Gi ut en årlig publikasjon med Frelsesarméhistorisk stoff (årbok).
- Arrangere foredragskvelder og/eller seminarer/kurs med Frelsesarméhistorisk innhold.

Ta en tur inn vår blogg:
http://fahistoriskselskap.bloggnorge.com/

Her kan se våre vedtekter (10.januar 2012).

Bli medlem her:

Historisk selskap
  1. Fyll ut feltene nedenfor: