a123

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 99 85 00
E-post: post@frelsesarmeen.no

Postadresse:
Postboks 6866 St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Kommandør T. I. Øgrims plass 4
0165 Oslo

Kontonummer:
3000.15.07350