a123

Til Norge

Da Frelsesarmeen kom til Kristiania, var det svenske Hanna Ouchterlony som ledet troppene.

Til Norge

Andre halvdel av 1800-tallet var det vekst i forskjellige deler av det kristne landskapet i Norge. Etter at andre kirker enn statskirken hadde blitt tillatt i 1849, hadde blant andre både baptistene og metodistene etablert seg i landet. Frelsesarmeens leder i Sverige, Hanna Ouchterlony, sendte i 1887 en offiser til Norge for å rekognosere, og man kom i kontakt med motiverte grupperinger for oppstart av en norsk gren av Frelsesarmeen. Senere samme år var William Booth invitert til Misjonsforbundets lokale i Møllergata for å tale. En tomt på Grønland, Grønland 9, ble donert til Frelsesarmeen, og arbeidet med å bygge et hus tok til.

 

Blandet mottagelse

22. januar 1888 var alt klart til den offisielle åpningen. Ilden ble åpnet med en armé bestående av hele åtte stykker – til gjengjeld var huset fylt til trengsel av skuelystne. Typisk nok var halve gruppen kvinner. De uniformerte og musikkglade soldatene som både drev sosialt arbeid og formidlet Guds kjærlighet vakte reaksjoner både blant kirkens menn og folk flest. Det falt replikker som "se på de rare hattene" og "de er sikkert tyske musikanter". Dagbladet rapporterte at "feiekostens og skurebørstens evangelium" spredte seg over landet. Kritikken i avisene var forskjellig: "Møtene gikk slag i slag med sang, taler, bønner og atter sang, uten spor av liturgisk orden".

 

Til Norge
Stormangrep på fiskerlandsby (Wilhelm Peters, 1895)
Sterk vekst

Frelsesarmeen spredte seg raskt til andre norske byer. Først ut var Arendal, og deretter Kongsberg, Horten, Drøbak, Hønefoss, Drammen og Kongsvinger. I løpet av det første året ble det opprettet ti korps i Norge og det var ca 30 offiserer. Mottakelsen de fikk på de forskjellige steder, var noe blandet. I Drammen var tilstrømmingen så stor at en måtte ha hjelp av politiet for å holde ro og orden i folkemengden. I Bergen var det steinkasting; en gang ble samtlige 144 vindusruter i lokalet knust. Rapporter som kom inn kunne fortelle: «Seiren er vår. Halleluja. Men djevelen raser slemt. Stein kastes inn gjennom vinduene, men andre ‘steiner’ blir slynget ut fra plattformen, og det ser ut som disse treffer bedre. For 29 sjeler ved korset er frukten av åtte dagers kamp. Djevelen skal lide nederlag!». Flere steder hadde en moro med å slokke lysene mens møtet pågikk. Et annet sted ble ovnen sprengt i stykker med dynamitt.

Til Norge
Karikatur fra åpningen i Stavanger i "Vikingen", 1890

 

Ved Frelsesarmeens 25-årsjubileum var det åpnet 93 korps (menigheter). Sognepresten i Vestre Aker kirke sa ved 25-årsjubileet: «Frelsesarmeen har vist oss Guds makt til å skape levende mennesker. Jeg takker Gud for de fine strenger som er brakt til å klinge ekte og rent. Et vitnesbyrd om hvilken makt det er i det Gud får gjøre levende. Kjære Frelsesarme! Dere har på en praktisk måte vist hva det er å være en kristen. Glem aldri den hellige arv som ble skjenket dere».