a123

Julegrytas historie

Julegrytas historie

I 1891 var USA rammet av depresjon. Ruth og Joe McFee, som ledet Frelsesarmeens menighet i den fattigste delen av San Fransisco, ønsket å hjelpe de sultne, syke og arbeidsløse. De bestemte seg for å stelle i stand en julemiddag, men hvordan skulle den finansieres?

Joe kom på at han hadde sett en gryte plassert ved et veikryss, til inntekt for et veldedig formål. McFee plasserte en stor gryte på ferjeterminalen, der pendlerne kom inn hver morgen. På en plakat stod det "Hold gryta kokende". l løpet av desember fikk de inn så mye penger at de kunne servere julemat til hele 1400 personer.

Julegryta i Norge
Othilie Tonning ledet Frelsesarmeens sosialarbeid blant kvinner i Norge. Hun så julegryta som en løsning for å skaffe midler til arbeidet. "Frelsesarmeen her i byen vil i år på en ny og original måte forsøke å samle inn penger til hjelp for fattige til julen", skrev bladet Norske Intelligenssedler i november 1901.

Julegrytas historie
Julegryta på Karl Johans gate i 1910. Foto: A. Wilse

"Stabskaptein frøken Tonning meddelte oss i dag, at man har fått politimesterens tillatelse til rundt omkring i byen å anbringe gryter, hengende i et stativ, på hvilket man vil feste en plakat med innskriften: Til julemat for fattige(...) Målet er kroner 2000,for å kunne gi 400 fattige familier en sorgfri jul hva mat og brensel angår".

Slumsøstrene kunne i januar 1902 dele ut matposer og kull til 420 av hovedstadens fattigste familier.