a123

Takk til deg som bidrar

Takk til deg som bidrar

Takk for at du hjelper meg med å hjelpe mange som trenger en hjelpende hånd i landet vårt.

 

Mange har fått det bedre i Norge. Paradokset er at det øker smerten og de sosiale konsekvensene ved å mangle mye. I min jobb ved Slumstasjonen i Oslo hjelper og viser vi omsorg for mennesker som faller på utsiden av det samfunnet du og jeg kjenner. For de mange tusen som er innom i løpet av et år, bidrar vi med mat og klær, samtaler, råd og veiledning.

Daglig er jeg i kontakt med mennesker som er deg takknemlig for ditt bidrag i desember. Gleden jeg ser hos barn når de får reise på ferie, eller hos en mor som kan mette sine barn den neste måneden, eller søsknene som får dra på kino, skulle jeg gjerne delt med flere.

Det jeg erfarer i jobben ved Slumstasjonen, er at alle har forskjellige behov. Ved gaver i form av penger, kan vi gi menneskene akkurat det de trenger mest.

Husk at varmen fra julegryta kan tine opp kulden hos dem som sliter. På den måten tror jeg faktisk at verden blir litt bedre. 

Gode hilsener

Marianne Nybo
Daglig leder, Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo