a123

Ledergruppe og styre

Lederrådet

 • William Cochrane, kommandør, territorialleder bio
 • Jan Peder Fosen, oberst, sjefsekretær (nestleder) bio 
 • Birgit Tårnesvik Fosen, oberst, avdelingssjef Frelsesarmeens kvinner bio
 • Solfrid Bakken, oberstløytnant, avdelingssjef personal 
 • Bente S. Gundersen, oberstløytnant, avdelingsjef forvaltning
 • Brit Knedal,oberstløytnant, assisterende sjefssekretær 
 • Ann Pender, major, avdelingssjef program
 • Thore Paulsen, major, sekretær åndelig livs utvikling
 • Lindis Evja, avdelingssjef sosial
 • Geir Smith-Solevåg, avdelingssjef kommunikasjon 

Hovedstyret

 • William Cochrane, kommandør, styreleder
 • Jan Peder Fosen, oberst, sjefsekretær (nestleder)
 • Birgit Tårnesvik Fosen, oberst, 
 • Solfrid Bakken, oberstløytnant, 
 • Bente S. Gundersen, oberstløytnant, 
 • Ann Pender, major,
 • Lindis Evja
 • Geir Smith-Solevåg 
 • Ida Karin Eide, major
 • Ørjan Amland, major
 • Marit Myklebust, kaptein
 • Morten Brundtland