a123

Ledergruppe og styre

Lederrådet

 • William Cochrane, kommandør, territorialleder bio
 • Bente Gundersen, oberst, sjefsekretær (nestleder)
 • Solfrid Bakken, oberstløytnant, avdelingssjef personal 
 • Brit Knedal,oberstløytnant, territorial sekretær for Frelsesarmeens kvinner
 • Ann Pender, major, avdelingssjef program
 • Lise O. Luther, major, ass. sjefsekretær
 • Thore Paulsen, major, sekretær åndelig livs utvikling
 • Lindis Evja, avdelingssjef sosial
 • Geir Smith-Solevåg, avdelingssjef kommunikasjon 

Hovedstyret

 • William Cochrane, kommandør, styreleder
 • Bente Gundersen, oberst, sjefsekretær (nestleder)
 • Solfrid Bakken, oberstløytnant
 • Ann Pender, major
 • Lindis Evja
 • Geir Smith-Solevåg 
 • Ida Karin Eide, major
 • Ørjan Amland, major
 • Marit Myklebust, kaptein
 • Morten Brundtland
 • Hallvard Eidheim