a123

Frelsesarmeens ledelse

Frelsesarmeens hovedstyre

Frelsesarmeens ledelse

Kommandør William Cochrane, territorialleder

  Frelsesarmeens ledelse


Oberst Jan Peder Fosen
, sjefsekretær (nestleder)

  Frelsesarmeens ledelse


Oberst Birgit Fosen
, leder/ territorial sekretær Frelsesarmeens kvinner

 


Major Ann Pender
, programsjef / avdelingssjef

Frelsesarmeens ledelse

Oberstløytnant Bente Gundersen, forvaltningssjef / avdelingssjef

  Frelsesarmeens ledelse


Oberstløytnant Solfrid Bakken
, personalsjef / avdelingssjef

Frelsesarmeens ledelse


Lindis Evja,
sosialsjef / avdelingssjef

Frelsesarmeens ledelse

 

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef / avdelingssjef

   

Frelsesarmeens lederråd

ivaretar strategi og policy for organisasjonen og har følgende medlemmer: 

  • Kommandør William Cochrane, territorialleder
  • Oberst Jan Peder Fosen, sjefsekretær (nestleder)
  • Oberst Birgit Fosen, leder / territorial sekretær for Frelsesarmeens kvinner
  • Oberstlt. Brit Knedal, ass. sjefsekretær
  • Oberstlt. Bente Gundersen, forvaltningssjef
  • Oberstlt. Solfrid Bakken, personalsjef
  • Major Ann Pender, programsjef
  • Lindis Evja, sosialsjef
  • Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef