a123

Frelsesarmeens ledelse

Frelsesarmeens hovedstyre

Frelsesarmeens ledelse

Kommandør William Cochrane, territorialleder

  Frelsesarmeens ledelse


Oberst Jan Peder Fosen, sjefsekretær (nestleder)

  Frelsesarmeens ledelse


Oberst Birgit Fosen, leder/ territorial sekretær Frelsesarmeens kvinner

  Frelsesarmeens ledelse


Oberstløytnant Frank Gjeruldsen, programsjef / avdelingssjef

 


Oberstløytnant Bente Gundersen, forvaltningssjef / avdelingssjef

 


Oberstløytnant Solfrid Bakken, personalsjef / avdelingssjef

  Frelsesarmeens ledelse


Lindis Evja, sosialsjef / avdelingssjef

Frelsesarmeens ledelse

 


Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef / avdelingssjef

   

Frelsesarmeens lederråd

ivaretar strategi og policy for organisasjonen og har følgende medlemmer: 

  • Kommandør William Cochrane, territorialleder (nestleder)
  • Oberst Jan Peder Fosen, sjefsekretær
  • Oberst Birgit Fosen, leder / territorial sekretær for Frelsesarmeens kvinner
  • Oberstlt. Brit Knedal, ass. sjefsekretær
  • Oberstlt. Frank Gjeruldsen, programsjef
  • Oberstlt. Bente Gundersen, forvaltningssjef
  • Oberstlt. Solfrid Bakken, personalsjef
  • Lindis Evja, sosialsjef
  • Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef