a123

Kommandør William Cochrane

Kommandør William Cochrane

Kommandør Cochrane startet som territorial leder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene i august 2016. Han kom fra jobben som internasjonal sekretær for Stabssjefen ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkontor i London (IHK). En stilling han har hatt siden 2009. Der hadde han ansvar for administrasjonsavdelingen ved IHK, noe som også omfatter administrasjon av internasjonalt personell. 

Før dette har han hatt mange og varierte oppgaver i Frelsesarmeen, blant annet i ulike posisjoner ved det territoriale hovedkvarteret i England. Han var, for å nevne noe, kommunikasjonssjef der. Tidligere arbeidserfaring utenfor Armeen har han fra jobber innen politikk på lokalt og nasjonalt plan. Cochrane ble utnevnt til Sjefsekretær i territoriet for Storbritannia og Irland i 2006.

William Cochrane er også sekretær for Internasjonalt økumenisk samarbeid og han er medlem av Rådet for internasjonale etiske og sosiale spørsmål i Frelsesarmeen.