a123

Hva er en soldat i Frelsesarmeen?

Hva er en soldat i Frelsesarmeen?

De uniformerte medlemmene i Frelsesarmeen kalles frelsessoldater, og har en personlig tro på Jesus Kristus. Frelsessoldatene er til daglig å finne i alle slags vanlige yrker og utdannelser. Det er på fritida de setter på seg uniformen og ulønnet engasjerer seg i Frelsesarmeens arbeid.

 

Hva gjør en frelsessoldat?

En soldat i Frelsesarmeen har en personlig tro på Jesus, og brenner derfor for å dele denne troen med andre på mange måter. Han eller hun ønsker å fortelle andre mennesker hvem Gud er og hvordan Gud er ved å vise "kristentro i praksis" og "omsorg for hele mennesket". Gjennom konkret hjelpearbeid, forebyggende arbeid og omsorgsarbeid. Gjennom livsstil, musikk, friluftsmøter, møter, og et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Å være soldat i Frelsesarmeen åpner derfor for et bredt og meningsfullt fritidsengasjement, både for Gud og andre mennesker. Hvilke sider av Frelsesarmeens arbeid en frelsessoldat engasjerer seg i, avhenger av hvilke evner og interesser, hvilken tid og kapasitet den enkelte har.

 

Frelsesarmeen som kirke

Frelsesarmeen er en verdensvid kirke som er åpen for alle som ønsker å tilhøre den på en eller annen måte – eller bare komme innom for et besøk. I lokalene våre er det ofte aktivitet flere dager i uka: Barnegrupper, møter for de over 60, flerkulturelle samlinger, gatefotballens pizzakveld, samtalegruppe, matutdeling eller strikkekafé. På søndag er det gudstjeneste hvor alle er velkomne.

Soldater og tilhørige er medlemmer i Frelsesarmeen som gir av sin tid og engasjement og som sammen med frivillige gjør at Arméen kan være et mangfoldig tilbud til byen der vi holder til.

Vi tilbyr barnevelsignelse, konfirmasjon, vielse og begravelse for de som ønsker det - eller en samtale når det behøves. Vi tror at hvert menneske er verdifullt og elsket av Gud, at det aldri er for seint å starte på nytt og at alle har noe å bidra med inn i fellesskapet og samfunnet. Det ønsker vi å leve og det ønsker vi å gi videre, det er Frelsesarmeens oppdrag som kirke.

 

Hvor mange er frelsessoldater?

Det finnes ca. 4600 frelsessoldater i Norge i dag.

 

Hva tror en frelsessoldat?

Det viktigste i Frelsesarmeens trosbekjennelse, deler vi med alle kristne: Jesus Kristus er Guds Sønn og Verdens Frelser. Han døde, vant over døden, ble levende igjen, og lever nå. Derfor kan alle mennesker som vil, bli kjent med ham, og ta imot det han har gjort for oss og det han vil gi oss. Dette som kalles "å bli frelst".

 

Hvem kan bli frelsessoldat?

Man må være over 15 år, ha en personlig og levende tro på Jesus, og ha et ønske om å dele troen med andre i ord og handling. Man må skrive under på det som kalles "Frelsessoldatens pakt", som består av de tretten troslærepunktene og ti punkter om kristen livsstil. "Frelsessoldatens pakt" kan lastes ned her. Man må godkjennes av ledelsen i menigheten. (Menigheten blir i Frelsesarmeen kalt "korpset") Frelsesarmeen ser på overbevisningen om å bli soldat som "et kall fra Gud".

Hva kreves av en frelsessoldat?

En frelsessoldat oppfattes på mange måter som "Frelsesarmeen personlig". Det en frelsessoldat gjør, oppfattes det at "Frelsesarmeen gjør". Som kristen og frelsessoldat kommer man ikke unna at man blir lagt merke til og blir et "bilde av hva en kristen er og hva Frelsesarmeen står for". En soldat i Frelsesarmeen tror at Bibelen er Gud Ord, og har derfor Bibelens normer som ideal for livsstilen sin. For en soldat kommer de kristne livsverdiene til uttrykk i samliv (=ekteskap), familieliv, etikk i arbeidslivet og hverdagslivet forøvrig. Livsstilspunktene en frelsessoldat skriver under på da han/hun blir innvidd til frelsessoldat, omhandler blant annet: Ærlighet, ansvar for andre og å "i Guds navn vise omsorg for de trengende og vanskeligsstilte". Man tar også avstand fra rusmidler, pornografi og okkultisme. En soldat er totalavholdende fra tobakk, alkohol og andre rusmidler.

 

Hvorfor er det viktig å være totalavholdende?

Frelsesarmeen ser daglig de store samfunnsmessige problemene rusgift fører med seg, hvilke omkostninger det innebærer for både enkeltmennesker og familier i forhold til vold, kriminalitet, utrygghet, sykdom, ødelagte liv osv. Frelsesarmeen ønsker derfor heller ikke å være med på å opprettholde alkohol(u)kulturen i samfunnet. Frelsesarmeen arbeider for å hjelpe mennesker ut av rusmisbruk, og derfor ønsker en ryddig grense for dem som selv er forbilder og står i dette arbeidet. Det handler om solidaritet istedet for "dobbeltmoral". - Frelsesarmeen understreker også det helsemessige aspektet. En rusfri livsstil er utvilsomt den sunneste livsstilen. Det handler om å ta vare på seg selv. Og selvfølgelig: Et klart hode er dessuten en forutsetning for å kunne ta de mest fornuftige avgjørelsene til enhver tid...Eller for å kunne trå til for andre til enhver tid... Siden 1975 har man krevd at soldater i Frelsesarmeen heller ikke skal røyke. Dette også av helsemessige årsaker. Som kristen har man også et ansvar for den kroppen man har fått tildelt.

 

Ikke "synd"

Frelsesarmeen definerer altså ikke alkohol eller tobakk som "synd", og respekterer selvsagt at andres standpunkt i disse spørsmålene kan være annerledes. De som finner å ikke kunne avgi disse løftene for livsstil, kan også bli medlemmer i Frelsesarmeen. Dette medlemsskapet kalles "tilhørig".

 

Hvordan bli frelsessoldat?

Man bruker først å være med i Frelsesarmeens ulike aktiviteter en stund og bli kjent med organisasjonen. De som vil bli soldater i Frelsesarmeen, eller som vurderer å bli det, gjennomgår et forberedelseskurs, hvor Frelsesarmeens historie, arbeid, troslære, holdninger og livsstil gjennomgås og diskuteres. Siden innvies man til frelsessoldat under en høytidelig seremoni i menigheten. (= "korpset") Her gir man offentlig uttrykk for at man ønsker å stå for Frelsesarmeens troslære og livsstil, blir bedt for, og"gir sitt vitnesbyrd". Et vitnesbyrd gir uttrykk for ens personlige tro og gudsopplevelse.

 

Går en frelsessoldat alltid i uniform?

Nei, frelsessoldater bruker "helt vanlige klær" det meste av tiden. Uniform bruker de når de på en eller annen måte representerer Frelsesarmeen på fritiden. På møter og friluftsmøter, i sosialarbeid, i oppsøkende arbeid osv. Uniformen er et visittkort og kontaktskaper som umiddelbart og på lang avstand forteller hvem vi er og hva vi står for. For ordens skyld: En soldat "stiger ikke i gradene". Soldat betyr jo rett og slett "medlem av Frelsesarmeen". Soldater kjenner du igjen på de blå klaffene på uniformen. Det er kun de som har utdannet seg til frelsesoffiserer som følger et visst rangsystem, hovedsakelig etter ansiennitet.

 

Hvorfor bli en frelsessoldat?

Verden trenger kristne som tar troen på alvor og setter den ut i livet. I Frelsesarmeen er det rikelig anledning til å formidle Jesu kjærlighet gjennom ord og handling. Ta kontakt med Frelsesarmeen på ditt hjemsted, hvis du vil vite mer! Eller send oss en e-post. Og slå gjerne av en prat om Frelsesarmeen eller om kristne spørsmål du lurer på, neste gang du møter en soldat i uniform!