a123

Hva er en tilhørig i Frelsesarmeen?

Hva er en tilhørig i Frelsesarmeen?

En "tilhørig" er et medlem av Frelsesarmeen som ikke bruker uniform. De som av en eller annen grunn ikke kan eller ønsker å gå inn i de forpliktelser som soldatskap innebærer, men som samtidig opplever Frelsesarmeen som sin "kirke", kan bli tilhørig-medlem.

Hva kreves av en tilhørig?

Det eneste kravet til en tilhørig er at han/hun tror på Jesus som sin frelser. En tilhørig skriver ikke under på livsstilspunktene som soldater slutter seg til. Tilhørig-medlemsskapet er et tilbud til alle dem som ser på Frelsesarmeen som sin menighet, som kjenner seg hjemme der og trives der, og som ønsker å markere denne tlhørigheten for seg selv og andre ved et reelt medlemsskap. Tilhørige støtter opp om gudstjenester, møter, givertjeneste og arrangementer, og engasjerer seg ellers i Frelsesarmeens arbeid og aktiviteter etter interesser, tid og evner. Du må være 15 år for å bli tilhørigmedlem i Frelsesarmeen. "Tilhørigheten" gjøres kjent ved en enkel markering i et offentlig møte. Den tilhørige er selv med på å bestemme hvordan denne markeringen skal være. Den tilhørige får denne dagen overrakt tilhørigbeviset.

 

Er tilhørig-medlemsskapet "et springbrett" til å bli soldat?

Nei, å være tilhørig er et fullverdig medlemsskap i seg selv. Men en del tilhørige bestemmer seg etter en stund for å bli soldater. Noen fordi de har fått en nærere tilknytning til Frelsesarmeen gjennom å være tilhørigmedlem. Noen fordi de har jobbet side om side med soldatene, og finner ut at "det var kanskje ikke den helt store forskjellen allikevel? Jeg står jo faktisk for det soldatene står for, jeg også..." Enhver finner altså sin form for medlemsskap, ved å følge sin overbevisning. Følger det noen spesielle rettigheter med tilhørigmedlemsskapet? Tilhørige har rettigheter i Frelsesarmeens fellesskap også utenom offentlige arrangementer, kan delta i Frelsesarmeens interne fora, og kan f.eks. gjøre seg nytte av Frelsesarmeens interne kurstilbud. Tilhørige har rett til å benytte seg av Frelsesarmeens seremonier, som f. eks. vielse og begravelse. Tilhørige kan ikke inneha det Frelsesarmeen kaller "underbefalsstillinger" - dvs. de øverste lederoppgavene i et korps (menighet).

 

Hvorfor bli tilhørig?

Det er selvfølgelig mange som er med i aktiviteter og gudstjenesteliv på Frelsesarmeen, og som kjenner at de trives der og hører til der, uten å være "innmeldt i Frelsesarmeen"verken som soldat eller tilhørig. Frelsesarmeen er jo ingen "intern bevegelse". Vi ønsker at "folk flest" skal trives hos oss. Men vi er svært glade når noen gjør noe konkret med den tilhørigheten til Frelsesarmeen som de opplever, og bestemmer seg for å bli enten tilhørig-medlemmer eller soldater. Ingen medlemmer, ingen Frelsesarmé... Det er svært mange som ikke er aktive i noen menighet, eller føler spesiell tilhørighet i noen bestemt kirke. "Men Frelsesarmeen har vi sans for", sier de. Hva med å høre til som tilhørig hos oss?! Kanskje hadde flere blitt medlemmer av Frelsesarmeen hvis de visste om muligheten for dette mindre forpliktende medlemsskapet som "tilhørig"?! Nå vet du det! Ta gjerne kontakt med Frelsesarmeen på hjemstedet ditt for nærmere informasjon! Eller send oss en e-post. Du kan også melde deg inn i Frelsesarmeen her.