a123

Innmelding i Frelsesarmeen (trossamfunnet)

Innmelding i Frelsesarmeen (trossamfunnet)

Her kan du laste ned innmeldingsskjema.

Dersom du er medlem av et annet trossamfunn, må du først melde deg ut der. Ved utmelding av Den norske kirke, sender du et kort brev til menigheten der du bor, oppgir navn, adresse og personnummer, og ber om utmeldingsattest. Når du har mottatt denne attesten, kan du fylle ut vedlagte skjema. Dette sendes til:

Frelsesarmeens hovedkontor, Lederkontoret

Postboks 6866, St. Olavs plass

0130 Oslo

 

Last ned filInnmelding FA.pdf(8 2 9kb)