a123

Medlemskap i Frelsesarmeen

Medlemskap i Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er både en organisasjon og et trossamfunn, og noen medlemmer har uniform - andre ikke.

 

Medlemskap i Frelsesarmeen kan skje ved å bli soldat eller tilhørig. Den som vil bli frelsessoldat må skrive under på «frelsessoldatens pakt» og avholde seg fullstendig fra rusmidler. Frelsessoldaten gjør tjeneste i Frelsesarmeen på sin fritid, og bruker uniformen som et vitnesbyrd om sin tro og tilhørighet.

  • Personer over 15 år, som kjenner Frelsesarmeens trosartikler, kan søke om medlemskap som tilhørig. Det forventes at en besøker møtene så ofte som mulig, og støtter arbeidet økonomisk.
  • Enhver som ønsker det, kan bli kirkerettslig medlem av Frelsesarmeen. Dette er en frivillig sak for offiserer, soldater og tilhørige. Se mer om dette her: Trossamfunnet Frelsesarmeen.
  • Frelsesarmeen har tilknyttet frivillige i alle deler av organisasjonen. For nærmere informasjon: Frivillig i Frelsesarmeen. Ønsker du å vite mer om Frelsesarmeen på ditt hjemsted? Klikk her: Der du bor
  • Offiserene er utdannet ved Frelsesarmeens offisersskole, hvor et av opptakskravene er at en først må ha vært soldat. Frelsesarmeens offiserer blir beordret i tjeneste, det vil si at ledelsen i Frelsesarmeen bestemmer hvor vedkommende skal ha sitt arbeidssted innenfor Frelsesarmeens virksomhetsfelt. Frelsesarmeens offiserer bærer alltid uniform i tjeneste. Les mer her: Frelsesarmeens Offisersskole.

 

Her kan du melde deg inn i Frelsesarmeen (trossamfunnet).

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file