a123

Åpen for alle

Åpen for alle

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom ”suppe, såpe og frelse”.

I Norge har Frelsesarmeen vært et registrert trossamfunn siden 2005, men har arbeidet i landet siden 1888. Starten var i London i 1865. Les mer historie her.

Hva vi gjør

Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Hva behovene er varierer fra land til land og fra område til område. Frelsesarmeen er derfor engasjert i en lang rekke arbeidsområder basert på de lokale behovene. I Norge er vi engasjert i rusomsorg, barne- og familievern, barnehager, attføring (gjennom datterselskapet Fretex), rettferdig handel (gjennom rettferdig handel-konseptet Others), familiegjenforening, familiestøtteprogram, fattigdomsbekjempelse og andre hjelpetiltak, eldrearbeid, døve- og blindearbeid, fritidsaktiviteter for barn og unge, fengselsarbeid, misjon og bistand –  og er til stede i over 100 lokalsamfunn i Norge med ulike tilbud gjennom våre korps (menigheter). 

For hvem

Frelsesarmeen er åpen for alle, både når det gjelder hjelpetilbud, aktiviteter og arrangementer. Det er ulike former for medlemskap, men gudstjenester og andre samlinger er uansett åpne for alle. Les mer om medlemskap her.

Trosgrunnlag

Frelsesarmeen baseres på de samme oldkirkelige bekjennelsene som de store, kristne kirkesamfunnene. Les mer om vår tro og verdier her. Vi praktiserer ikke dåp og nattverd, men tilbyr barnevelsignelse, konfirmasjon, vigsel og begravelse.