a123

Frelsesarmeen i tall

Frelsesarmeen i tall

Frelsesarmeen i Norge er organisert sammen med Island og Færøyene.

I Norge driver Frelsesarmeen

 • 104 korps (menigheter)
 • 60 sosiale institusjoner
 • 6 divisjonshovedkontorer (”bispedømmer”)
 • 1 frivillighetssentral
 • 4 omsorgssentere
 • 8 gjenbruksbutikker
 • Folkehøyskole og offiserskole 
 • 4 helheide aksjeselskap (Fretex, Frelsesarmeens eiendommer, Frelsesarmeens offisersskole, Grimsrød Eiendom)
 • 46 Fretex-butikker
 • 2500 innsamlingsbokser
 • Klikk på ”Der du bor” for å finne hva som finnes nær deg.

 

Praktisk omsorg

I 2016 ble det delt ut over 50 000 esker/poser med mat til økonomisk vanskeligstilte og over 3000 fengselsceller ble besøkt.

Ansatte

Det er omlag 2000 i lønnet arbeid i Frelsesarmeen. Av disse er 381 offiserer, resten er sivilt ansatt. I 2016 startet 4086 personer i ulike jobbprogram i regi av Fretex. Omtrent 450 personer er ordinært ansatt i Fretex-systemet. 

I Frelsesarmeens hovedstyre og lederråd er det 4 kvinner og 4 menn. 

Medlemmer

I 2016 hadde Frelsesarmeen 1646 tilhørige og 4424 soldater. Frelsesarmeens trossamfunn hadde 1229 medlemmer. 

I 2016 ble det avholdt over 13 500 gudstjenester. Gudstjenestene er åpne også for ikke-medlemmer. 

Økonomi

Frelsesarmeen omsatte i 2016 for 1,6 milliarder kroner. 

Salgsinntekter  hovedsakelig Fretex-gruppen, men også salg av bøker, cd-er og produkter til bedriftsmarkedet. I tallene ligger også foreldrebetaling i våre barnehager m.m. Offentlige tilskudd/kjøp av tjenester  f.eks barnehjems- eller rusomsorgsplasser som betales av det offentlige.

Regnskapene blir revidert av Revisorgruppen FMØ DA og rapporteres også til Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter. 

Internasjonalt 

Internasjonalt arbeider Frelsesarmeen i 130 land (2018), og på over 175 ulike språk.
Totalt over hele verden er det 16 000 aktive offiserer, over 8000 pensjonerte offiserer, mer enn 1,1 millioner soldater og over 150 000 tilhørige. Av musikanter er det registrert omtrent 28 000 som spiller i orkester og rundt 100 000 som synger i kor. Flere steder i verden driver Frelsesarmeen også søndagsskoler, og har totalt sett over 7 000 000 søndagsskolemedlemmer. (Tallene er fra 2016.)

I tillegg driver Frelsesarmeen internasjonalt over 300 herberger for hjemløse, 200 barnehjem, 150 eldrehjem og 30 hjem for gatebarn. Hvert år får mer enn 200 000 fanger besøk av noen fra Frelsesarmeen, og i 2010 fikk over 75 000 fanger hjelp etter løslatelse. Vi driver nesten 1 000 velferdssentre (slumstasjoner) og har over 250 nødhjelpsenheter. I 2016 fikk omlag 200 000 personer nødhjelp fra Frelsesarmeen.

Videre driver vi over 800 barnehager, mer enn 1 600 skoler, over 1000 colleges/universiteter, 300 sykehus/klinikker, har 3000 ansatte leger, driver over 50 helseopplæringsprogram (om HIV/AIDS, osv.) og gir ut cirka 145 tidsskrifter som Krigsropet, The Salvationist, The Officer og lignende.