a123

Frelsesarmeen i tall

Frelsesarmeen i tall

Frelsesarmeen i Norge er organisert sammen med Island og Færøyene.

I Norge, Island og Færøyene driver Frelsesarmeen

 • 103 kirker ("korps") med utstrakte tilbud til lokalsamfunnene, herunder barne- og ungdomsaktiviteter, kultur- og inkluderingstiltak for familier, enslige og eldre, matutdeling og andre tiltak for vanskeligstilte. Arbeidet har tilsyn fra 6 regionkontorer ("divisjoner"). 
 • 74 sosiale institusjoner, omsorgssentre og virksomheter innen blant annet rusomsorg, barne- og familievern, ettervern, barnehager, fengselsarbeid, frivilligsentral, integrering, eldreomsorg og ulike lavterskeltilbud
 • 1 folkehøyskole
 • 1 fagskole for utdanning av pastorer/ledere ("offiserer")
 • Fretex-konsernet med 41 butikker og nettbutikk, 26 anlegg for bl.a. håndtering av brukt tøy, papir, sikkerhetsmakulering, 3.000 innsamlingspunkter for tøy i alle landets fylker. 
 • Rettferdig handel-selskapet Others AS. 
 • Frelsesarmeens eiendommer AS og Frelsesarmeens næringseiendom AS som eier og driver de aller fleste eiendommene Frelsesarmeens virksomheter holder til i. 

Klikk på ”Der du bor” for å finne hva som finnes nær deg.

Ansatte

Det er omlag 2000 i lønnet arbeid i Frelsesarmeen. Av disse er ca 150 offiserer, resten er sivilt ansatt. Årlig starter over 4000 personer i ulike jobbprogram i regi av Fretex. Omtrent 450 personer er ordinært ansatt i Fretex-systemet. 

I styret for Frelsesarmeen (hovedstyret) er det 7 kvinner og 5 menn, mens i Frelsesarmeens toppledergruppe (lederrådet) er det 6 kvinner og 4 menn. 

Medlemmer

 • 4394 soldater (-1,3%)
 • 1732 tilhørige (+1,1%)

(Tall pr 1.1.2018)

I 2016 ble det avholdt over 13 500 gudstjenester. Gudstjenestene er åpne også for ikke-medlemmer. 

Økonomi

Frelsesarmeen avlegger regnskap i tråd med regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Siste regnskap kan lastes ned her.  

Frelsesarmeens vedtekter kan lastes ned her

 

Frelsesarmeen i tall Frelsesarmeen i tall Frelsesarmeen i tall

Frelsesarmeens revisor er Deloitte og regnskapene revideres også ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter i London.  

Internasjonalt 

Internasjonalt arbeider Frelsesarmeen i 131 land (2018), og på over 175 ulike språk. Frelsesarmeens internasjonale statistikk pr 1.1.2018 viser forøvrig: 

 • Ansatte: 17.470 aktive offiserer (+1,7%) og 112.203 øvrige ansatte (-). 
 • Medlemmer: 1.212.181 soldater (+2,5%) og 174.473 tilhørige (-).
 • Kirker ("korps"): 14.528 (-)

Utvalgte fritidstilbud

 • 123.082 korsangere (voksne)
 • 99.557 korsangere (barn og ungdom)
 • 28.422 brassmusikanter
 • 248.466 barn og unge i musikkaktiviteter
 • 152.083 barn og unge i andre fritidsaktiviteter
 • 795.620 søndagsskolemedlemmer

Utvalgte sosiale tiltak: 

 • 911 herberger for hjemløse og andre steder med akuttovernatting ("emergency lodges") med totalkapasitet for 49.178 mennesker
 • 232 barnehjem
 • 160 hjem for eldre
 • 43 hjem for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • 114 krisesentre for menn eller kvinner
 • 2.516 gjenbruksbutikker

Utvalgte helsetiltak

 • 30 sykehus med kapasitet på 2.125 senger
 • 11 hospice for døende
 • 15 spesialistklinikker, 106 helsesentre og 87 mobile klinikker med 237.569 innlagte og 1,4 millioner poliklinisk behandlede pasienter. 
 • 33 helseopplæringstiltak (HIV/AIDS etc)

Utvalgte utdanningstiltak

 • 955 barnehager
 • 1326 barneskoler
 • 372 ungdoms- og videregående skoler 
 • 10 høyskoler og universiteter
 • 74 yrkesskoler
 • med totalt 609.242 elever og 21.009 lærere. 

Utvalgte samfunnstjenestetiltak

 • 234.061 innsatte har fått cellebesøk
 • 80.124 har fått hjelp ved løslatelse
 • 165.190 har fått rettshjelp
 • 2.721 savnede har blitt funnet i ettersøkelsesarbeidet
 • 321.254 har blitt møtt i antiselvmordstiltak/nattpatrulje
 • 703.770 hjulpet i nødhjelp
 • 13.366.766 nådd i øvrig hjelpearbeid

Kilde: The Salvation Army Yearbook 2018.