a123

Utmerkelser fra kongen

Utmerkelser fra kongen
Majorene Erna og Njal Djurhuus mottar Kongens Fortjenstmedalje i gull i 2007. Foto: Frelsesarmeen

Siden 1988 har følgende frelsesoffiserer mottatt utmerkelser fra kongen for sin ekstraordinære innsats.

Oberstløytnant Marit Berre, Namsos,

tildelt Kongens Fortjenstmedalje i 2007

 

Major Njal Djurhuus, Oslo,

tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull i 2007

 

Major Erna Djurhuus, Oslo,

tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull i 2007

 

Major Anne Kristine Herje, Oslo,

tildelt St. Olavsmedaljen i 2006

 

Major Kelly Alise Smedvik, Oslo,

tildelt Kongens Fortjenstmedalje i 2001

 

Brigader Fredrik Hansen, Oslo,

tildelt Kongens Fortjenstmedalje i 2000

 

Major Hansine A. Olsen,

tildelt Kongens Fortjenstmedalje i 1996