a123

Åpner akuttovernatting for flyktninger

Åpner akuttovernatting for flyktninger
Foto: Camilla Orten

Frelsesarmeen åpner akuttovernatting for flyktninger i Oslo fra tirsdag 22. september. Her vil barnefamilier og enslige voksne asylsøkere få overnatting i 1-3 til netter etter at de er registrert hos politiet, mens de venter på plass i asylmottak.

Frelsesarmeen fikk tidligere denne måneden en henvendelse fra UDI om vi kunne opprette et overnattingstilbud for flyktninger. Det ble umiddelbart satt i gang med planleggingen av tiltaket, og tirsdag vil vi ta i mot de første flyktningene på Teisen. Dette er et akutt tiltak som skal huse inntil 250 flyktninger om gangen, i 1-3 netter. Det er gjort en avtale om drift i seks måneder.

Eiendommen på Teisen, som på sikt skal bli omsorgsboliger og barnehage, klargjøres nå til bruk for overnatting. Ansatte fra Frelsesarmeens eiendommer, Fretex, rusomsorg, feltpleie, slumstasjon, barnevern, storkjøkken, korps (menigheter) og hovedadministrasjon jobber sammen for å legge til rette for åpning og drift av tilbudet.

Frelsesarmeen har ført en løpende dialog med UDI, kommuner, organisasjoner og ulike frivillige initiativ om å bidra med hjelp til flyktningene som kommer til Norge. – I Oslo følger vi nøye med på situasjonen, både gjennom lavterskeltilbudene i byen og oppsøkende tjeneste. Vi har også vært ute på nattestid for å se om det er mennesker som trenger hjelp, forteller Elin Herikstad, seksjonsleder for velferd og utvikling. - Vi opplever et stort engasjement for flyktningene og mange har allerede meldt seg til tjeneste, både blant ansatte og frivillige, forteller hun. 

Trenger frivillige

I tillegg til omdisponert personell fra Frelsesarmeens øvrige tiltak, egne medlemmer og frivillige, vil det være et behov for flere frivillige og ansatte som kan være til stede og yte praktisk hjelp, både dag, kveld og natt.

Her kan du melde deg som frivillig!