a123

Ønskelig med pengegaver

Ønskelig med pengegaver

Oslos skoler og barnehager viser et fantastisk initiativ i forbindelse med juleinnsamlingen. Liten lagringskapasitet gjør det imidlertid utfordrende for Frelsesarmeen å ta i mot gaver.

Julen nærmer seg og mange barnehager og skoler har i år igjen tatt initiativ i forhold til juleinnsamlingen, noe Frelsesarmeen setter veldig stor pris på. Det er imidlertid en utfordring å få lagerplass til gavene som kommer inn. Derfor kommer følgende oppfordring til dem som ønsker å bidra til juleinnsamlingen:

- Ved å gi gaver i form av penger, kan hjelpen komme vanskeligstilte enda bedre til nytte. Vi kan gi menneskene det de trenger mest, når de trenger det gjennom hele året, sier leder for seksjon for velferd og utvikling, Elin Herikstad.

- Kanskje man kan finne måter å samle inn penger på i stedet for å ta med gaver til julegryta, oppfordrer hun.

Dette gjelder i utgangspunktet for barnehager i Oslo. Barnehager og skoler andre steder i landet kan ta kontakt med Frelsesarmeen lokalt, for å høre hvordan juleinnsamlingen legges opp.  

 

Kreative tiltak 

Det finnes mange ulike måter å samle inn penger på. Man kan for eksempel arrangere julemarked, der barna selger egen kunst,  bakst eller andre selvlagde ting.  Her er det bare fantasien som setter grenser.  Kanskje et julespill er aktuelt, der familie kan betale inngangsbillett for å komme å se på? Det vil fremdeles bli mulighet for å reise på ekskursjon til sin lokale julegryte, der de selv kan få putte på penger.

- Hvis det er mest ønskelig at barna skal levere gaver, så takker vi selvfølgelig for dette bidraget også, sier Elin Herikstad.

 

Barnehagedag

Onsdag 11. Desember klokka 10, arrangerer Frelsesarmeen barnehagedag i Oslo. Da blir det både skuespill og sang fra barnehagebarn, gang rundt juletreet, samt saft og
pepperkaker. Matpakken kan også nytes inne i Frelsesarmeens storstue, Templet menighet.


For spørsmål, ta kontakt med leder for Frelsesarmeens barnehager, Anne-Dorthe Nodland Aasen.